เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวธัญวดี เอี่ยมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
โทรศัพท์ : 087-9577164


นางสาวอัญชลี กงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


น.ส.ณัฐหทัย เจริญจิราวงศ์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ


นายชัชพงศ์ บรรหาร
นักวิชการคลังปฎิบัติ


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุดใจ ชอบทดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิพนธ์ ออนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอนุชา แก้วศรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกัญญาภัค โพยนอก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวจิรัฐิติกาล วรรณฟัก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 34.231.247.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,670,894

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.