เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


เรือเอก วัชระ อรุณใหม่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-7143381


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสาวจุฑารัตน์ ลูกกระโทก
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวสุภาพร เหาะกระโทก
ครู คศ.2


นางอมร โพเทพา
ครู คศ.2


นางอรปรียา ไทยธานี
ครู คศ.1


นางอภัญญา โคตรแสนลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายฝน เกวียนสำโรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปาริชาติ โมกงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.กิตติญาภรณ์ โยกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเกศกนก ฮึมพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางกันติชา อ่อนปะคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นายเต็ม คอนสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเอกชัย แหล่กระโทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวประทุมทิพย์ กลั่นจังหรีด
ผู้ดูแลเด็ก
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.231.247.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,670,995

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.