เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเสิงสาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 081-8783351


พันจ่าเอกอำนาจ ศรีเตชะ
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 085-7690827


ร.อ.วัชระ อรุณใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-7143381


นางสาวธัญวดี เอี่ยมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 087-9597164


นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 088-7112865


............ว่าง................
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)


............ว่าง................
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.231.247.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,670,940

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.