ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเสิงสาง (วัดหลวงปู่สอน) 22 ตุลาคม 2564
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 11) ประจำปี 2564 ณ วัดสว่างวนาราม 21 ตุลาคม 2564
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย สจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 34 ราย โดยมี นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง  17 ตุลาคม 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมปลัดเทศบาลตำบลเสิงสาง เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันฯ และพระคุณเจ้าวัดสว่างวนาราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวงบริเวณหน้าวัดสว่างวนาราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนในการสัญจรไป-มา  พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานทางหลวงผู้รับผิดชอบถนนให้มาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยในการสัญจร
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่าน สจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง ท่านนายกสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบบ้านผู้พิการราย นางสาวจีรภรณ์ ยกกระโทก ชุมนุมบัวหลวง ม.3 ผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างบ้านจาก อบจ.นครราชสีมา จำนวน 50,000.- บาท งบประมาณสร้างห้องน้ำจากเทศบาลตำบลเสิงสาง และชุมนุม จำนวน 20,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.- บาท 28 กันยายน 2564
นายจุมพล  คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จำนวน 3 ราย 1.นางสุนีย์ ออนา ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 2.นางหนูกาล สุวรรณรักษ์ ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 3.นายวิชิต ธรรมกาโร ชุมชนรุ่งสว่างสามัคคี ม.15 รายละ 3,000.- บาท 23 กันยายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง  เพื่อในสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติสำคัญสำหรับการบริหารกิจการในวงงานของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง
ถนนเส้นเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ (บริเวณเยื้องโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) เป็นอีกหนึ่งจุด ที่ท่านนายกสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ได้ลงพื้นที่สำรวจ ความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  ซึ่งพบน้ำท่วมขัง จึงได้ประสานงาน ท่าน สท.สมพร ดอนกระโทก อนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ เกรดดินเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น การสัญจรเป็นไปตามปกติ
เทศบาลตำบลเสิงสาง ขอบคุณ นายธีรพงษ์ สีคำ ให้ความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ เกรดดินริมถนนสายเสิงสาง-ปะคำ เนื่องจากมีฝนตกหนักช่วงเย็นในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ทำให้มีดินไหลกีดขวางการจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยได้รับการประสานงานจาก ท่าน สท.ไสว พลดงนอก  ซึ่งท่านนายกสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนหลังฝนหยุด และงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสิงสาง ได้ใช้รถน้ำฉีดทำความสะอาด
สรุปรายการเงินบริจาคกองทุนโควิดเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๖ ห้อง สำหรับผู้กักตัว ณ วัดสว่างวนาราม รายการค่าวัสดุและค่าแรง ๑. ค่าวัสดุ  จำนวน ๙๑,๙๒๙.- บาท ๒. ค่าแรง  จำนวน ๓๕,๐๐๐.-บาท รวม ๑๒๖,๙๒๙.- บาท รายการรับบริจาคและเพิ่มเติม ๑. เงินบริจาคเดิม จำนวน ๑๐๐,๗๐๐.- บาท ช่างชุนบริจาค  จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ๓. ยงสวัสดิ์เคหะภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๒๒๙.- บาท รวม ๑๒๖,๙๒๙.- บาท

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.218.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,826,375

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.