ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลเสิงสางร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง สำรวจมาตรฐานการป้องกันโควิด -19  มีการใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ และตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ 2 เข็ม จากผู้ประกอบการ
โครงการรณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมนุมในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง 29 พฤศจิกายน 2564
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศบาลตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเสิงสาง  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน 26 พฤศจิกายน 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เยี่ยมชม โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารแปรรูป (วันที่ 2) การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกนรก น้ำพริกไข่เค็ม น้ำพริกจิ้งหรีด น้ำพริกอกฟู  การทำน้ำยำ และซอสผัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปอาหารให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 19 พฤศจิกายน 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารแปรรูป (วันแรก) การทำไข่เค็มใบหม่อน  น้ำพริกคั่วน้ำ และน้ำพริกอกฟู  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปอาหารให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 18 พฤศจิกายน 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทพเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ณ ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 ต้อนรับนางสินีนาฏ  ทองสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี  นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน  ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง 18 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการสานตะกร้าเส้นพลาสติก (วันที่ 2) 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมีทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำเส้นพลาสติก (วันแรก) 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประทุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมีทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง 10 พฤศจิกายน 2564

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,034,339

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.