ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือเทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง พร้อมด้วยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมปลูกต้นเหลืองชัชวาลและต้นพวงแสด ในกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ  รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนเป็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายความร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง บริเวณถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 2 พฤศจิกายน 2564
เรือเอกวัชระ อรุณใหม่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเสิงสาง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมอบเงินช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัยใน เขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน รายละ 500.- บาท  รายนายสุนทร ยศโสภณ ชุมชนรุ่งอรุณ ม 17 และ นางปิ่น ลอยกระโทก  ชุมนุมบ้านซับ ม.4 28 ตุลาคม 2564
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง  ประจำเดือน ตุลาคม 2564
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเสิงสาง (วัดหลวงปู่สอน) 22 ตุลาคม 2564
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 11) ประจำปี 2564 ณ วัดสว่างวนาราม 21 ตุลาคม 2564
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย สจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 34 ราย โดยมี นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง  17 ตุลาคม 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมปลัดเทศบาลตำบลเสิงสาง เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันฯ และพระคุณเจ้าวัดสว่างวนาราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวงบริเวณหน้าวัดสว่างวนาราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนในการสัญจรไป-มา  พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานทางหลวงผู้รับผิดชอบถนนให้มาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยในการสัญจร
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่าน สจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง ท่านนายกสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบบ้านผู้พิการราย นางสาวจีรภรณ์ ยกกระโทก ชุมนุมบัวหลวง ม.3 ผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างบ้านจาก อบจ.นครราชสีมา จำนวน 50,000.- บาท งบประมาณสร้างห้องน้ำจากเทศบาลตำบลเสิงสาง และชุมนุม จำนวน 20,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.- บาท 28 กันยายน 2564
นายจุมพล  คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จำนวน 3 ราย 1.นางสุนีย์ ออนา ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 2.นางหนูกาล สุวรรณรักษ์ ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 3.นายวิชิต ธรรมกาโร ชุมชนรุ่งสว่างสามัคคี ม.15 รายละ 3,000.- บาท 23 กันยายน 2564

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,044,553

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.