ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ร่วมกิจกรรม"คัดแยกขยะรีไซเคิล" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี มีวินัยการทิ้งขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเมื่อเติบโต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง 19 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติสำคัญสำหรับการบริหารกิจการในวงงานของเทศบาลและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน ณ หน้าลานอนุสาวรีย์​ท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอเสิงสาง
11 สิงหาคม 2563 นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง จำนวน 135 คน เข้าอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเสิงสาง
11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับชุมชนบัวหลวง ม 3 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) โรงเรียนสกุลจิตร ปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2563 ถนนเสิงสาง-ครบุรี ชุมนุมบัวหลวง ม.3 เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมงาน “วันแม่แห่งชาติ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในระดับสายชั้น ปฐมวัย 1-3 จากนั้นนักเรียนไหว้ผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ “แม่” ผู้ให้กำเนิดและร่วมกิจกรรม “ปลูกมะลิปลูกรัก” สร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 10 สิงหาคม 2563
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) โรงเรียนสกุลจิตร จำนวน 60 คน เข้าอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 7 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลเสิงสางมอบนมให้เแก่เด็กกำพร้า/เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จำนวน 4 ราย ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 6 สิงหาคม 2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,044,937

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.