ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการกิจกรรมจากเงินงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยการนำนักเรียนเยี่ยมชมพืชสมุนไพร อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเพาะชำ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสิงสาง 6 สิงหาคม 2563
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง "นักรบน้อย ปราบยุงลาย" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง 5 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการชุมชนและภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 5 สิงหาคม 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกตลาดเทศบาลสะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563 นำโดยนายวัชรวิชย์ สุขวัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4 สิงหาคม 2563
รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อน เพื่อ เพื่อน (Friend For Friend : 3F) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียนโรงเรียนสกุลจิตร โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง จำนวน 68 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเสิงสาง และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง 31 กรกฎาคม 2563
นายสำคัญ แอบกระโทก ประธานสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง และนายวรชัย พรมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสิงสางมอบนมให้เแก่เด็กกำพร้า/เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จำนวน 7 ราย ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 31 กรกฎาคม 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ​ หอประชุมอำเภอเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ​ วัดสว่างวนาราม
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ​ หอประชุมอำเภอเสิงสาง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,044,874

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.