ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการต่างๆ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสิงสางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสิงสาง
“นิว นอร์มอล” (New Normal) 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายในศูนย์ฯ โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนและเยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
#New Normal เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และแอลกอฮอล์ล้างมือ สนับสนุนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง (งบประมาณ สปสช.) 30 มิถุนายน 2563
รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง (big cleaning day) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อให้ตลาดมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ทำความสะอาดบริเวณตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหาร 29 มิถุนายน 2563
เทศบาลตำบลเสิงสาง ทุกวันศุกร์ "ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต"
#New Normal เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และแอลกอฮอล์ล้างมือ สนับสนุนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) และโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร (งบประมาณ สปสช.) 25 มิถุนายน 2563
เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเพาะชำ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสิงสาง 24 มิถุนายน 2563
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติและมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 23-24 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง
โครงการแปลงผักต้นแบบส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสมดุลด้านอาหารลดผลกระทบค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบฉับพลัน (โรค COVID-๒o๑๙) เทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเลือกตำแหน่งประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลที่ว่างลง โดยนายสำคัญแอบกระโทก ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง และนายไว ยะกระโทก ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง , พ.ต.ท.นิพนธ์ อินทรกำแหง รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง และตัวแทนจากคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 19 มิถุนายน 2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,044,753

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.