ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชและกระถางยางรถยนต์ โครงการพัฒนาชุมชนตันแบบการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ แก่ชุมชนเสิงสาง หมู่ที่ 1 17 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โรงพยาบาลเสิงสาง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลเสิงสางสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นที่ว่าการอำเภอเสิงสางและหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
กิจกรรมจิตอาสา “ปลูกหญ้าแฝก” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ 3 มิถุนายน 2563 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ 5 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอ ประชุมอำเภอเสิงสาง โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน
มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค กรณีได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 2 มิถุนายน 2563
รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563 นี้ เจอกัน...เทศบาลตำบลเสิงสางร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการตลาดนัด (ทุกวันที่ 27 ของเดือน) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมีมาตรการดังนี้ 1.กำหนดจุดเข้า – ออก 5 จุด และบริการเจลล้างมือ ดังนี้ - บริเวณธนาคารออมสิน - บริเวณยงสวัสดิ์มอเตอร์เซลล์ - บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์เสิงสาง - บริเวณหน้าศาลาประชาคมชุมชนบัวคำ ม.11 - บริเวณถนนด้านข้างตึกเขียว 2.สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทุกคน 3.ขอความร่วมมือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ระหว่างจับจ่ายใช้สอย 4.ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล
เทศบาลตำบลเสิงสางรับการประเมิน “โครงการางวัลบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ประเภทโดดเด่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นผู้นำเสนอโครงการและนวัตรกรรม ร่วมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 22 พฤษภาคม 2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.81.89.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,035,088

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.