ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค กรณีได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 2 มิถุนายน 2563
รณรงค์ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563 นี้ เจอกัน...เทศบาลตำบลเสิงสางร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการตลาดนัด (ทุกวันที่ 27 ของเดือน) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมีมาตรการดังนี้ 1.กำหนดจุดเข้า – ออก 5 จุด และบริการเจลล้างมือ ดังนี้ - บริเวณธนาคารออมสิน - บริเวณยงสวัสดิ์มอเตอร์เซลล์ - บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์เสิงสาง - บริเวณหน้าศาลาประชาคมชุมชนบัวคำ ม.11 - บริเวณถนนด้านข้างตึกเขียว 2.สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทุกคน 3.ขอความร่วมมือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ระหว่างจับจ่ายใช้สอย 4.ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล
เทศบาลตำบลเสิงสางรับการประเมิน “โครงการางวัลบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ประเภทโดดเด่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นผู้นำเสนอโครงการและนวัตรกรรม ร่วมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 22 พฤษภาคม 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง นายมงคล เสนาะกลางรองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงิน จำนวน 3,000.- บาท ช่วยเหลือราย นายวิชิต ธรรมกาโรชุมชนรุ่งสว่างสามัคคี ม.15 ผู้ป่วยโรคไต ซึ่งได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 18 พฤษภาคม 2563
#ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ขอขอบคุณ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล มอบขนมให้กิ่งกาชาด อ.เสิงสาง จำนวน 3 ลัง โดยมีท่านสานิตย์ ศรีทวี นายกกิ่งกาชาด,รองนายกกิ่งกาชาดทั้ง 3 ท่าน และสมาชิกกิ่งกาชาด นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง รับมอบเพื่อนำของไปช่วยกันเติมบุญใส่ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ จำนวน 3 ตู้ #ถ้าท่านพอมี ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ
เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค กรณีได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 จำนวน 98 ราย ณ ศาลาประชาคม 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 13 พฤษภาคม 2563
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงิน จำนวน 3,000.- บาท ช่วยเหลือราย นางหนูกาล สุวรรณรักษ์ ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 ผู้ป่วยโรคไต ซึ่งได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 5 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นแผ่บารมี จำนวน 18 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 “รวมใจไทย เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 5 พฤษภาคม 2563 ณ ถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.83.119.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,282,515

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.