ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารแปรรูป (วันแรก) การทำไข่เค็มใบหม่อน  น้ำพริกคั่วน้ำ และน้ำพริกอกฟู  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปอาหารให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 18 พฤศจิกายน 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทพเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 ณ ศาลาประชาคมบ้านเสิงสาง หมู่ที่ 1 ต้อนรับนางสินีนาฏ  ทองสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี  นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธาน  ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง 18 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการสานตะกร้าเส้นพลาสติก (วันที่ 2) 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมีทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำเส้นพลาสติก (วันแรก) 11-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประทุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมีทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง 10 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือเทศบาลตำบลเสิงสาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง พร้อมด้วยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมปลูกต้นเหลืองชัชวาลและต้นพวงแสด ในกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ  รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนเป็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายความร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง บริเวณถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 2 พฤศจิกายน 2564
เรือเอกวัชระ อรุณใหม่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเสิงสาง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมอบเงินช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัยใน เขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน รายละ 500.- บาท  รายนายสุนทร ยศโสภณ ชุมชนรุ่งอรุณ ม 17 และ นางปิ่น ลอยกระโทก  ชุมนุมบ้านซับ ม.4 28 ตุลาคม 2564
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง  ประจำเดือน ตุลาคม 2564
งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดเสิงสาง (วัดหลวงปู่สอน) 22 ตุลาคม 2564

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.83.119.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,282,610

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.