ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมนุมในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง 27 สิงหาคม 2564
บรรยากาศการดำเนินการตรวจ ATK ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง วันที่ 2 โดยเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับโรงพยาบาลเสิงสาง ดำเนินการตรวจ ATK ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง จำนวน 500 ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ การป้องกันการระบาดไปยังผู้รับบริการและผู้ประกอบการ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเสิงสาง  27 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับโรงพยาบาลเสิงสาง ดำเนินการตรวจ ATK ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง จำนวน 500 ราย เป็นวันแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ การป้องกันการระบาดไปยังผู้รับบริการและผู้ประกอบการ ณ บริเวณด้านหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง  26 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง  ดำเนินการล้างทำความสะอาด และฉีดฆ่าเชื้อโรคตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย  ของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ   25 สิงหาคม 2564
ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ท่าน สจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว Community Isolation  (CI)  ณ โรงเรียนเสิงสาง โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หมอชาลี ทะนาไธสง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง  ร่วมต้อนรับ  14 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติสำคัญสำหรับการบริหารกิจการในวงงานของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมนุมในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง (ครั้งใหญ่) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อทำความสะอาด ความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการ  8 กรกฎาคม 2564
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวงงานของเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง  5 กรกฎาคม 2564
ขอขอบคุณ คุณสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด  มอบระบบกล้องวงจรปิด  ความคมชัดสูง ติดตั้งพร้อมใช้งาน 2 ระบบ  จำนวน 24 ตัว มูลค่ารวม 600,000.- บาท  ให้แก่เทศบาลตำบลเสิงสางเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาการจราจร โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 5 กรกฎาคม 2564
คริสต์จักรเสิงสาง มอบนม ยูเอชที จำนวน 20 ลัง ให้กับเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 5 กรกฎาคม 2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.81.89.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,035,127

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.