ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ท่านยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันตัวระดับตำบล Local Quarantine (LQ) เทศบาลตำบลเสิงสาง ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ และรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในสถานที่กักกันตัวหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย 3 กรกฎาคม 2564
นายจุมพล  คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้สัมผัสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  1 กรกฎาคม 2564
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ด้วยการฆ่าเชื้อโรค ด้วยคลอรีน เช็ดทำความสะอาดราวเหล็กทางขึ้น ราวเหล็กแผงลอยด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     1 กรกฎาคม 2564
ขอขอบคุณ กลุ่มพลังเพื่อน บริจาค ไข่ไก่  จำนวน 51 แผง น้ำดื่ม จำนวน  51 แพ็ค มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก 31อำเภอเสิงสาง บริจาค ข้าวสาร จำนวน 19 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม ให้กับเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-29) ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  30 มิถุนายน 2564
นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้สัมผัสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  30 มิถุนายน 2564
การดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ราย นางสาวสา  สวัสดี อายุ79 ปี ผู้ไม่เคยมีบัตรประชาชน (ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุน้อย 30-40 ปี ที่แล้ว) ถ่ายบัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐ ขั้นตอนที่ 1.วันที่ 9 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสิงสางพาคุณยายสา สวัสดี เดินทางไปสอบข้อเท็จจริงและยืนยันตัวตนที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ท่านนายกสุวรรณ  คูประทุมศิริ ให้เงินส่วนตัวสำหรับการเดินทางครั้งนี้ จำนวนเงิน 2,000 บ.  ขั้นตอนที่ 2.วันที่ 25 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสิงสาง พาคุณยายสา สวัสดี เดินทางไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ท่านนายกสุวรรณ  คูประทุมศิริ มอบเงินส่วนตัวสำหรับการเดินทาง ครั้งนี้จำนวนเงิน 2,000 บ. ขั้นตอนที่ 3. วันที่ 28 มิ.ย. 64 คุณยายสา  สวัสดี ย้ายเข้าทะเบียนบ้านนายรังสรรค์  พงศ์พีรภัทร  บ้านเลขที่ 14/4 (ในเขต)  ม.3  ตำบลเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และถ่ายบัตรประชาชนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง ขั้นตอนที่ 4. วันที่ 29 มิ.ย. 64 คุณยายสา สวัสดี  ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลเสิงสาง
เทศบาลตำบลเสิงสาง โดยนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน  และประธาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  ประชุมวางแผนกำหนดมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้ม  และกำหนดสถานที่กักกันตัวระดับตำบล (Local  QUarantine) 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง
นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้สัมผัสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  28 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับโรงพยาบาลเสิงสาง ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ตามคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ร้านดอนหวายหมูกระทะ ชุมชนรุ่งอรุณ ม.17  25 มิถุนายน 2564
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ลงพื้นที่ทมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 1.นางสุนีย์ ออนา ชุมชนรุ่ งเรืองพัฒนา ม.8 2.นายวิชิต ธรรมกาโร ชุมชนรุ่งสว่างสามัคคี ม.15 รายละ 3,000.- บาท 24 มิถุนายน 2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,044,910

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.