ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ปวย และคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2553
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
อยู่เทศบาลเสิงสางบ้านเรา...แสนสุขสบายเดินทางสะดวกรวดเร็ว
โครงการถนนต้นแบบการมีวินัยจราจร       เทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง หาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดทำ "โครงการถนนต้นแบบการมีวินัยจราจร"  เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อผู้ให้รถใช้ถนน ซึ่งได้กำหนดถนนต้นแบบ 3 เส้น ดังนี้        1.ถนนสายเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ (จากแยกไฟแดงถึงตึกราชพัสดุ)        2.ถนนมิตรสัมพันธ์ (จากถนนใหญ่ถึงสี่แยกสมาคมผู้ใช้เครื่องทุ่นแรง)        3.ถนนเจริญรัตน์ (จากถนนใหญ่ถึงสี่แยกร้านยงสวัสดิ์มอเตอร์เซลล์)       ซึ่งได้จัดทำป้ายสัญญาณจราจร ห้ามจอดและป้ายห้ามจอด กำหนดวัน (วันคู่ หรือ วันคลี่) ติดตั้งตามจุดตลอดความยาวของถนน โดยจะเริ่มใช้อย่างจริงจังและเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป และจะดำเนินการตรวจจับผู้ฝ่าฝืน เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายยอ่างจริงจัง
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2553 หลักสูตรการทำน้ำพริก 5 สูตร วันที่ 15-16  กันยายน 2553 ณ ศาลาชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 8          การอบรมอาชีพระยะสั้นครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลเสิงสาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลดดยมี นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ให้เกียรติเดินทางไปเปิดการอบรม สำหรับการทำน้ำพริก 5 สูตร ได้แก่ การทำน้ำพริกเผา , น้ำพริกตาแดง , น้ำพริกนรก , น้ำพริกปลาคั่ว  และน้ำพริกปลาร้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)            เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเสิงสาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)  ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง โดยได้จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 6 ตำบล กว่า 1,200 คน ได้แสดงออกถึงความรักและศรัทราในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมความเป็นชาติไทย               ในการอบรมครั้งนี้มี อสป. ในส่วนของเทศบาลตำบลเสิงสางร่วมฝึกอบรม 84 คน จาก 9 ชุมชน ได้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนเทศบาลตำบลเสิงสางด้วยการทำกิจกรรมสันทนาการอย่างเต็มใจ สนุกสนาน
ซ่อมแซมบ้านนางสายใจ
เยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง
ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม 2562

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.83.119.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,282,574

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.