ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
12 พฤษภาคม 2564 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอณัญญา วณิชชากุลจิต รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบปัจจัยและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค กรณีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ชุมชนบ้านซับ หมู่ 4 แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย Facebook : เทศบาลตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเชิญสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย นายสงัด ภูริวีรเศรษฐ์ บ้านเลขที่ 192 หมู่ 4 ต.เสิงสาง กรณีอัคคีภัยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน Facebook : เทศบาลตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 21 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลเสิงสาง ต่อต้านคอร์รับชั่น (จุดเปลี่ยนประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประชุมคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการต่างๆ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสิงสางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสิงสาง
โครงการวันปิยะมหาราช  ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.  2564  จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการแข่งขันกีฬาประชนชน เทศบาลตำบลเสิงสาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง  ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และได้ออกกำลังกายร่วมกัน 
โครงการวันลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  จัดขึ้น ณ บรเวณสระน้ำวัดเสิงสาง (หลวงปู่สอน)  โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
โครงการวันออกพรรษา  ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.  2564  กิจกรรมทำบุญตักบาตเทโวโรหณะ  และป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันออกพรรษา
โครงการวันสงกรานต์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสรงน้ำพระในวันสงกรานต์  ณ บริเวณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง  ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสิงสางได้ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง มอบเกียรติบัตรแก่นางมะลิ ชาลีรัตน์ และนางปราณี ลาดกระโทก ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (จากการเก็บกระเป๋าสตางค์หล่นหายส่งคืนเจ้าของ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 256) ก่อนการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 5 ตุลาคม 2563

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.81.89.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,035,101

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.