ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นมอบเงินเยียวยา ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กรณีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน จำนวน 14 ราย ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง 17 กันยายน 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตกรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายได้แก่ นางหนูกาล สุวรรณรักษ์ ชุมนุมรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 และนายประยงค์ ทบผา ชุมนุมรุ่งอรุณ ม.17 รายละ 3,000 บาท 17 กันยายน 2563
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง มอบเงินให้ชุมนุม ชุมนุมละ 2,000.- บาท ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง เพื่อดำเนินการจ้างเหมาแรงงานชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน 14 กันยายน 2563
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำเดือนกันยายน 2563 (9 กันยายน 2563)
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับชุมชนรุ่งอรุณปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ชุมชนรุ่งอรุณ ม.17 31 สิงหาคม 2563
ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม to be number one เอี่ยมเฮง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยมีนางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง และโรงเรียนอนุบสกุลจิตร เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) และสามารถนำไปขยายผลให้กับผู้ปกครองและผู้อื่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร เอี่ยมเฮง 28 สิงหาคม 2563
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลเสิงสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสิงสาง 28 สิงหาคม 2563
นายจุมพล คูประทุมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง รับมอบเกียรติบัตร "ตลาดสดติดดาว" จากท่านจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ยกระดับเป็นตลาดติดดาว ในด้านการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน "ค้าขายเป็นธรรม มั่นใจเที่ยงตรง มุ่งสู่การค้ายุคใหม่" ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช 26 สิงหาคม 2563
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลเสิงสาง ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยการใส่ทรายอะเบทกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คว่ำภาชนะขังน้ำฝนและเก็บขยะรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง 25 สิงหาคม 2563
นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1” เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commoand System: ICS) การควบคุมสั่งการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ และเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสิงสาง ประกอบกอบด้วย เทศบาลตำบลเสิงสาง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยมีนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.81.89.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,035,225

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.