เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     มุม KM 
มุม KM
มุม KM  
     รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรเบียยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 20เปิดอ่าน
     รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 3เปิดอ่าน
     งานสารบรรณเปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     ฝึกอบรม ปี 2561เปิดอ่าน
     ค่าเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) ปี 2561เปิดอ่าน
     ค่าเช่าบ้าน ปี 2561เปิดอ่าน
     การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (การสรรหา คัดเลือก)เปิดอ่าน
     เส้นทางความก้าวหน้า เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่งเปิดอ่าน
     การจัดการความรู้และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เปิดอ่าน
     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     พรบ.คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     การเลื่อนระดับประเภททั่วไปเปิดอ่าน
     การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และว้ฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     การดำเนินการทางวินัยเปิดอ่าน
     การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัิดเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)เปิดอ่าน
     การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลสวัดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งาน Microsoft Wordเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     แผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลเสิงสางเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.252.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,538,580

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.