ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     1.หลักเกณฑ์การสรรและเลือกสรรเปิดอ่าน
     2.1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2544-2561)เปิดอ่าน
     2.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเปิดอ่าน
     2.3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัังบุคลากร (การเลื่อนระดับ)เปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูเปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติพนักงานครูเทศบาลเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเปิดอ่าน
     5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,052,270

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.