เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  
      

กำหนดรับชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ถ้าชำระภายหลังวันดังกล่าวผู้เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และมีบทกำหนดโทษดังนี้

เบี้ยปรับ  10%  ของค่าภาษี  มาชำระก่อนออกหนังสือทวงถาม

             20%  ของค่าภาษี  มาชำระภายในกำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

             40%  ของค่าภาษี  มำชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

บทลงโทษ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด  ระงับการทำนิติกรรมในที่ดิน

ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อชำระหรือสอบได้ที่  กองคลัง  เทศบาลตำบลเสิงสาง  ในวันและเวลาทำการ





ประกาศโดย : เทศบาลตำบลเสิงสาง
วันที่ประกาศ : 2565-06-23
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.252.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,538,459

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.